Begär åtkomst


För att få tillgång till SBF:s intranät behöver du fylla i dina uppgifter nedan. Vi behandlar sedan dina uppgifter och du blir meddelad via e-post när vi tagit beslut om din begäran. Har du några frågor om intranätet, eller vår process, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@begravningar.se.
OBS! Det är ej tillåtet att registrera info@-adresser utan alla användare ska vara personliga. Undantaget är om du är den en enda användaren av intranätet på din byrå.
Har du ingen personlig e-postadress på byrån, använd din privata mailadress.Logga in